SUSRET S GRADONAČELNIKOM ZAGREBA, GOSPODINOM MILANOM BANDIĆEM

Gradonačelnik Bandić je goste primio na visokoj razini uz nazočnost svojih najbližih suradnika zaduženih za društvena i humanitarna pitanja. Razgovaralo se od tri teme. Prva tema ticala se imovinsko pravnog položaja prostorija u kojima djeluje DHK, odnosno o mogućnostima razrješenja neugodne situacije u kojoj se DHK našao nakon što je zgrada u kojoj ima sjedište vraćena nasljednicima. Gradonačelnik je izrazio spremnost maksimalno pomoći unutar svojih kompetencija.
Druga tema ticala se socijalnih problema s kojima se suočavaju stariji i bolesni članovi DHK. Naime, kako je riječ o starijoj populaciji, posebno su ugroženi kolegice i kolege koji padnu u bolest, ili im je zbog starosti potrebna tuđa skrb, a nemaju nasljednike ili bližnje koji bi im bili od pomoći. Takvim je osobama prijeko potreban smještaj u nekom od domova za umirovljenike na području Zagreba. Dakako, razgovor je nadilazio moguće trenutno rješenje, ali su gradonačelnik i njegovi suradnici iskazali spremnost pomoći u ovim slučajevima, u okviru svojih nadležnosti.
Treća tema u razgovorima odnosila se na iskazivanje poštovanja istaknutim hrvatskim književnicima na taj način što bi se njihovim imenima imenovale ulice i trgovi u Zagrebu. Predsjednik DHK je kao primjer naveo Juru Kaštelana, Vjekoslava Kaleba, Ranka Marinkovića, Petra Šegedina, Slobodana Novaka i Vesnu Parun. U okviru ove teme aktualizirana je i ranije dogovorena pomoć grada u uređivanju grobova istaknutih književnika koji nemaju nasljednika što skrbe o tim grobovima. Delegacija DHK je predložila Poglavarstvu i projekt književnog obilježavanja grada Zagreba kroz radove pjesnika i prozaika koji su u svojim djelima imali kao nadahnuće grad Zagreb.
Želim naglasiti izuzetnu gradonačelnikovu spremnost za pomoć u područjima o kojima je bilo riječ. Razgovor je počeo u vrlo srdačnom ozračju i delegacija DHK je impresionirana gradonačelnikovom poslovičnom ekonomičnošću u razgovorima, ali i dobrim poznavanjem problema o kojima se razgovaralo. Premda je za predsjednika DHK ovo bio nastupni posjet, on je svojim sadržajem, atmosferom, dobrim nakanama i postignutim dogovorima nadišao protokolarnu razinu i pokazao mogućnosti suradnje gradonačelnika i cijelog Poglavarstva s Društvom hrvatskih književnika. Vrlo sam optimističan nakon ovog susreta.

Đuro Vidmarović, predsjednik DHK
U Zagrebu, 25. srpnja 2017.