Bibliografija

f Cuvari snaĐuro Vidmarović se od 1972. bavi književnim radom te proučavanjem povijesti i književne baštine hrvatskih narodnih manjina u susjednim zemljama. O tome je objavio više stotina prikaza, članaka i studija u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Mađarskoj, Izraelu i Austriji.

Studije, članke i književne priloge objavljivao u mnogim domaćim i inozemnim stručnim i književnim časopisima. Sudjelovao na mnogim književnim susretima i znanstvenim simpozijima u zemlji i inozemstvu.

Pjesme su mu prevođene na ukrajinski, ruski i bugarski jezik, a sam prevodi s ukrajinskog, ruskog i slovenskog jezika.

Stihovi su mu uvršteni u antologiju Duša duše Hrvatske (Mostar, 1988), Nevena Jurice i Božidara Petrača, Hrvatske marijanske pjesme, Zdravka Kordića (Široki Brijeg, 2006.), Hvaljen budi, Gospodine moj: sveti Franjo u hrvatskom pjesništvu / [priredili] Vladimir Lončarević, Božidar Petrač i Nevenka Vidak, Zagreb: Alfa: Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Zagreb, 2009., ukrajinsko-hrvatsku antologiju hrvatskog pjesništva Čudo prvoga,u prijevodu LeonidaTalalaja (Kijev, 1999.) i bugarsku antologiju Suvremena hrvatska poezija, u prijevodu Elke Njagolove (Varna, 2014.). Kao prozni pisac uvršten je u zbirku Hrvatska Nika, Mirjane Lončar i Višnje Lovrić-Mencej (Ogranak Matice hrvatske Novska, Novska 2009.) i Trenutak proze – hrvatska kratka priča, Znanje, Zagreb, 2010. Uvršten je i u Zavičajnu čitanku Istine srca, mr. Duška Lončara (Novska, 2005.). Dobitnik nagrade „Franjo Horvat Kiš“ 2008., za književni putopis. Kao književni kritičar uvršten u slijedeće zbirke: Aralica u očima književne kritike. I. knjiga., Znanje, Zagreb, 2006.; Šumovi vremena II., Zbornik kritika (Povodom 35.-te obljetnice stvaranja Zdravka Kordića), „HZ HB“, ZagrebMostar, 2008. i Kritičke prosudbe o djelima s. Marije od Presvetog Srca (Anke Petričević), Matica hrvatska – Ogranak Split, Split, 2009.

Objavio je knjige:

a) poezije:
1. Bujice i bregovi, „KUD Ilova“, Kutina, 1985.
2. Pečat od magme, „DHK – Ogranak Vinkovci“, Vinkovci, 1988.
3. Rijeka i hrast (grafičko-pjesnička mapa u suradnji s akad. slikarom Andrijom Girardijem), Zagreb, 1990.
4. Mojom Moslavinom (s Katarinom Brkić), „Matica hrvatska – Ogranak Kutina», Kutina, 1991.
5. Koraci, „CIP“, Zagreb, 1991.
6. Horus u krletci, „Hrvatsko slovo“, Zagreb, 2007.

b) proze:
Paprat i lišaji
(književne kritike, ogledi i prikazi), „Mala biblioteka DHK“, Zagreb, 2008.
2. Protiv tmine (književne polemike), „Hrvatsko slovo“, Zagreb, 2008.
3. Čuvari sna (eseji), „Naklada Bošković“, Split, 2015.

c) književno-povijesnih tema:
1. Pjesništvo Mate Šinkovića kao odraz povijesti i postojanosti gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj, „Čakavska rič“ br. 2, Split, 1977. p. o.
2. Pitanje asimilacije i integracije, s posebnim osvrtom na korelacije između tih dviju pojava u svijetlu jugoslavenskog prijedloga Deklaracije, „Razprave in gradivo“ br. 13-14, Inštitut za narodnosna vprašanja, Ljubljana, 1981. p. o.
3. Josip Gujaš-Džuretin, vodeći pjesnik hrvatske dijaspore, „Marulić“ br. 5, Zagreb, 1987. p. o.
4. Školstvo hrvatske narodne manjine u Mađarskoj od 1945. do 1987. godine, „Zgodovinski časopis“ br. 42, Ljubljana, 1988. p. o.
5. Hrvatska narodna manjina u Mađarskoj, „Zavoda za migracije i narodnosti“, Zagreb, 1982.
6. Suvremeni tokovi u književnosti mađarskih Hrvata, „Nakladni zavod Matice Hrvatske“, Zagreb, 1991.
7. Gradišćanskohrvatske teme, „Libellus“, Crikvenica, 1996.
8. Gradišćanskohrvatske teme II, „Libellus“, Crikvenica, 1998.
9. Juraj Lončarević. Bio-bibliografija, Izdano potporom obitelji Lončarević, Zagreb, 2006.
10. Teme o Hrvatima u Mađarskoj, «Naklada Bošković», Split, 2008.Gujas naslovnica 60011. Hrvatsko rasuće, «Naklada Bošković», Split, 2009.
12. Hrvatsko-ukrajinske teme, «Naklada Bošković», Split, 2010.
13. Hrvati Boke kotorske kroz povijest (sjećanja i zaboravi), „Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum“, Tivat, 2011.
14. Hrvatsko-židovske teme, Spiritus movens“,  2011.
15. Prilog povijesti Hrvata Gornje i Donje Lastve, „Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum“, Donja Lastva, 2013.         16. Od mlinskog kotača do ivanjskih kolača, Matica hrvatska – Ogranak Lipovljani, Lipovljani, 2013.
17. Zagonetna Katerina Bilokur. Kršćanski simboli u slikarstvu Katerine Bilokur, „Društvo za ukrajinsku kulturu“, Zagreb, 2015.
18. Jurica Čenar, hrvatski pjesnik iz Gradišća,„Naklada Bošković“, Split, 2015.                                                         19. JOSIP GUJAŠ-ĐURETIN Mene su ljepote ostavile, ACUMEN, Zagreb, 2019.              20. Moslavina oživljena, Matica hrvatska, Ogranak Kutina, Kutina, 2020.

d) prijevoda:

1. Mila Dragar: Ljubav Križa(pjesme) (sa slovenskog), «Hrvatsko književnodruštvo sv. Jeronima”, Zagreb, 2003.
2. Serhij Grabar: Od prve osobe(poezija) (s ukrajinskog), «Društvo za ukrajinsku  kulturu», Zagreb, 2004.
3. 55 suvremenih židovskih pjesnika(izbor i uvodna studija, s Jelenom Zaričnajom
prijevod), «Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosna», Mostar, 2004.
4. Jehuda Amihaj: Pjesme siromašnog proroka(pjesme) (s Jelenom Zaričnajom, Jadrankom Brnčić i Mošom Mešulamom), «Društvo hrvatskih književnika – Ogranak Pula», Pula, 2005.
5. Jehuda Amihaj: Moje srce, istok zapad(pjesme) (s Jelenom Zaričnajom), „Naklada Bošković“, Split, 2006.
6. Igor Bunič: Partijsko zlato(s Jelenom Zaričnajom), „Detecta“, Zagreb, 2006.
7. Nathan Alterman: Čudni ljudi(pjesme) (s Jelenom Zaričnajom), „Naklada Bošković», Split, 2008.

Uredio je knjige:

1. Mate Meršić-Miloradić: Hrvat u Gradišću (pjesme), Zagreb, 1989. (KS)
2. Đuso Šimara-Pužarov: Još uvijek snivam (pjesme), Pečuh, 2001.
3. Ezra Ukrainčik: Erec Izrael 1921.-1924, (priredio i napisao popratnu studiju), «Naklada Pavičić», Zagreb, 2005.
4. Ivan Horvat. Pjesme, «Panonski institut», Pinkovac/Güttenbach (Austrija), 2008.
5. Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije Republike Hrvatske,. Prvo desetljeće, knjiga prva, «Mate d.o.o.», Zagreb, 2008.
6. Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije Republike Hrvatske,. Prvo desetljeće, knjiga druga, «Mate d.o.o.», Zagreb, 2010.